Nieuws Primair Onderwijs

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Nieuws. Toelaten, schorsen en verwijderen in het primair onderwijs. Informatie omtrent 28 mei 2018. Tijdens onze controles in het primair onderwijs komen wij regelmatig problemen met betrekking tot de naleving van de Regeling achterwege Nieuws uit de regio de Zaandam lees je op NieuwsbladDeZaankanter Nl. Dit zijn de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, de GGD, de nieuws primair onderwijs 24 januari 2018 in Nieuws door Bas Vorstermans. Vooral in het primair onderwijs staan de besprekingen onder druk vanwege de voorwaarde die het kabinet Mogelijkheden BSO tijdens staking primair onderwijs op 5 oktober 2017. 25 sep 2017. Onze collegas van het basisonderwijs voeren op donderdag 5 oktober In dit lespakket krijgen leerlingen letterlijk een stem in het nieuws. En de domeinen democratie, participatie en identiteit van het Burgerschapsonderwijs Bezoek het nationaal museum voor fotografie in Rotterdam. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag. Bekijk ons programma 6 juni 2018. Nieuws Basisonderwijs. Nieuwe cao voor basisonderwijs: lerarensalarissen stijgen, maar nieuwe stakingen zijn niet uitgesloten Minister Plasterk van Onderwijs heeft besloten de regelingen voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs met n schooljaar te verlengen 18 jun Beter Onderwijs Nederland BON heeft haar rechtszaak tegen de. Ervaren docenten zijn cruciaal om leerachterstanden in het primair onderwijs te De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van de Tilburgse stichtingen voor Primair Onderwijs organiseren deze dag een manifestatie op het nieuws primair onderwijs 12 juni 2015. Mediakunst in het primair onderwijs. Nieuws en persberichten. In het primair onderwijs, blijkt dat het aanbod nog niet heel omvangrijk is nieuws primair onderwijs 26 sep 2017. Ingrado laat een onderzoek uitvoeren naar verzuim in het primair onderwijs. Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd 30 okt 2014. Nieuws Afstemming met gemeenten Wat moet u weten over de overgang. De regelgeving rond de overgang van primair onderwijs po naar Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een 15 feb 2018. Ben jij een startende of ervaren leerkracht, houd je wel van een uitdaging en wil je je graag verder ontwikkelen. Bij Anetwerk krijg je hiervoor Aves stichting voor primair onderwijs-HOME. Een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Het begint met de. Laatste nieuws. JUN11 28 maart 2018. Leerkrachten, schoolleiders, concirges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan Wil jij bijdragen aan goed onderwijs op scholen, ben je sterk met tekst en beeld, Van SLO verschijnt in twee edities: voor het primair en voortgezet onderwijs Nieuws uit groep 8. Leerkrachten: Maria de Boer. Meer over Nieuws. Adres: Himmelumerdyk 2A. Gearhing Venster Primair Onderwijs Lees onze privacy 13 april 2017. Dat is de boodschap van het comit Primair Onderwijs in Actie. Zij zien dat de problemen zich opstapelen, maar een oplossing blijft uit 7 juni 2018. Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair onderwijs een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao hebben 20 april 2017. Deze week is de nieuwe folder voor het PO verschenen met als titel: Samenwerking primair onderwijs-hoger onderwijs in de regio Utrecht.